ΦΥΤΕΥΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ COSTA NAVARINO – NAVARINO DUNES

Κατηγορία:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εντολέας:
Προϋπολογισμός:
Χρόνος Εκτέλεσης:
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Κοινοποίηση: