ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών της στηρίζει και δεσμεύεται για την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSO 9001:2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 22301:2019 με σκοπό:

Ως προς την Ποιότητας η Πολιτική της Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε. έχει ως εξής:

Διαρκείς Στόχοι Ποιότητας:

Ο Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε.

Μαραγκάκης Ανδρέας