ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κατηγορία:
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εντολέας:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
Χρόνος Εκτέλεσης:
2001 – ΣΗΜΕΡΑ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Κοινοποίηση: