ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΤΤΙΚΟΝ

Κατηγορία:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εντολέας:
Προϋπολογισμός:
Χρόνος Εκτέλεσης:
Κοινοποίηση:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin