ΥΠΟΔΟΜΕΣ – NAVARINO DUNES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΙΙΑ & ΙΙΙΒ ΣΤΗΝ Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΙΙΑ & ΙΣΤ – COSTA NAVARINO-NAVARINO DUNES

Κατηγορία:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εντολέας:
Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
Χρόνος Εκτέλεσης:
2017 – ΣΗΜΕΡΑ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
Κοινοποίηση:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin