ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατηγορία:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εντολέας:
JAROSITE LIMITED
Προϋπολογισμός:
Χρόνος Εκτέλεσης:
2012-2013
Κοινοποίηση: