ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ-Τ.Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ)

Κατηγορία:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εντολέας:
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Προϋπολογισμός:
Χρόνος Εκτέλεσης:
2013 – 2018
Κοινοποίηση: